Контакти


Официални магазини за Айнхел България ООД:

Варна 9023,
бул. Цар Освободител 331
Тел.: +359 52 739 038
Факс: +359 52 739 098
Еmail: office@einhell.bg

Официални сервизи за Айнхел България ООД:

Варна 9023,
бул. Цар Освободител 331
Тел.: +359 52 731 373
Факс: +359 52 739 098

Имате въпрос? Можете да ни попитате тук: